O inkluzi

  • O inkluzi se v současné době hodně diskutuje, je to  téma, které vzbuzuje emoce. Obecně můžeme napsat, že v inkluzivním...

    Číst dál...

O projektu

  • Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem reaguje na současné potřeby města, které souvisí se...

    Číst dál...

Klíčové aktivity

  • Aby společné vzdělávání fungovalo, měla by na něj být „škola“ náležitě připravena. Tato připravenost nenastává...

    Číst dál...

V předvánočním čase se učitelé základních škol zapojených do projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem zúčastnili dvoudenního vzdělávacího bloku s názvem Začít spolu v kostce. Jedná se o výukové metody, které vycházejí z programu vzdělávání Začít spolu. Tyto metody se dají vkládat do hodin i jednotlivě a obohacují tak výuku, přináší žákům jiný úhel pohledu na zadaný problém a učí je pracovat jak samostatně, tak i ve spolupráci s ostatními. Žáci se učí sdílet své poznatky, vzájemně se hodnotit, bádat a radovat se z nových dovedností.  Učitelé si v průběhu kurzu měli také možnost vyzkoušet si nové metody práce, zadávání úkolů a hodnocení žáků, prohlédli si nové učební pomůcky a sdíleli své zkušenosti z praxe. Všichni zúčastnění učitelé tento kurz velmi přivítali a ocenili jeho velký přínos pro jejich další práci se žáky.

Jedním z významných partnerů našeho projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem, do kterého jsou zapojeny také tři základní školy, je nezisková organizace Člověk v Tísni. Tato spolupráce je velmi přínosná především pro to, že dobrovolníci této organizace navštěvují žáky přímo v rodinách a individuálně či v malých skupinkách pracují nejen s žáky, ale také s jejich rodinami. Rodiče tak mají možnost přihlížet a naučit se se svými dětmi efektivně připravovat na školní docházku. Jedním z největších úskalí této činnosti však zůstává fakt, že počet dobrovolníků je nedostatečný a je velmi obtížné nové dobrovolníky sehnat. Pokud tedy patříte k těm, co si chtějí vyzkoušet práci s dětmi a získat tak praxi, nové zkušenosti a nové přátele, organizace Člověk v tísni a projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem Váš zájem jistě ocení.

Dne 27. 6. 2018 se na Základní škole Hlavní v Mojžíři konalo setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů. Pan ředitel všechny děti i rodiče uvítal v aule školy, děti se podívaly na pásmo pohádek, které se promítalo, a pak se rodiče rozešli do tříd podle seznamu žáků.
Děti si mezitím v rámci projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem vyrobili kornouty na první školní den a kolíčky pro štěstí. Děti to bavilo a později se k nim přidali také rodiče.
Na první školní den se všichni moc těší a realizační tým projektu přeje budoucím prvňáčkům šťastné vykročení do školního roku.

V rámci projektu proběhlo ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2018 školení metody Grunnlaget pro pedagogy z partnerských škol. Školení se konalo na ZŠ Mojžíř, která je jako jedna ze tří základních škol zapojena do projektu.
Grunnlaget je metoda konceptuálního učení, pocházející z Norska.  Jedná se o způsob učení, při kterém dětí učíme „učit se“. Tato metoda obohacuje děti na základě matematických dovedností a je vhodná pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Učitelé, kteří se školení zúčastnili, si odnesli zajímavé poznatky, které si mohli i prakticky vyzkoušet.