O inkluzi

  • O inkluzi se v současné době hodně diskutuje, je to  téma, které vzbuzuje emoce. Obecně můžeme napsat, že v inkluzivním...

    Číst dál...

O projektu

  • Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem reaguje na současné potřeby města, které souvisí se...

    Číst dál...

Klíčové aktivity

  • Aby společné vzdělávání fungovalo, měla by na něj být „škola“ náležitě připravena. Tato připravenost nenastává...

    Číst dál...

V rámci projektu proběhlo ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2018 školení metody Grunnlaget pro pedagogy z partnerských škol. Školení se konalo na ZŠ Mojžíř, která je jako jedna ze tří základních škol zapojena do projektu.
Grunnlaget je metoda konceptuálního učení, pocházející z Norska.  Jedná se o způsob učení, při kterém dětí učíme „učit se“. Tato metoda obohacuje děti na základě matematických dovedností a je vhodná pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Učitelé, kteří se školení zúčastnili, si odnesli zajímavé poznatky, které si mohli i prakticky vyzkoušet.