O inkluzi

  • O inkluzi se v současné době hodně diskutuje, je to  téma, které vzbuzuje emoce. Obecně můžeme napsat, že v inkluzivním...

    Číst dál...

O projektu

  • Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem reaguje na současné potřeby města, které souvisí se...

    Číst dál...

Klíčové aktivity

  • Aby společné vzdělávání fungovalo, měla by na něj být „škola“ náležitě připravena. Tato připravenost nenastává...

    Číst dál...

Jedním z významných partnerů našeho projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem, do kterého jsou zapojeny také tři základní školy, je nezisková organizace Člověk v Tísni. Tato spolupráce je velmi přínosná především pro to, že dobrovolníci této organizace navštěvují žáky přímo v rodinách a individuálně či v malých skupinkách pracují nejen s žáky, ale také s jejich rodinami. Rodiče tak mají možnost přihlížet a naučit se se svými dětmi efektivně připravovat na školní docházku. Jedním z největších úskalí této činnosti však zůstává fakt, že počet dobrovolníků je nedostatečný a je velmi obtížné nové dobrovolníky sehnat. Pokud tedy patříte k těm, co si chtějí vyzkoušet práci s dětmi a získat tak praxi, nové zkušenosti a nové přátele, organizace Člověk v tísni a projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem Váš zájem jistě ocení.