O inkluzi

  • O inkluzi se v současné době hodně diskutuje, je to  téma, které vzbuzuje emoce. Obecně můžeme napsat, že v inkluzivním...

    Číst dál...

O projektu

  • Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem reaguje na současné potřeby města, které souvisí se...

    Číst dál...

Klíčové aktivity

  • Aby společné vzdělávání fungovalo, měla by na něj být „škola“ náležitě připravena. Tato připravenost nenastává...

    Číst dál...

V předvánočním čase se učitelé základních škol zapojených do projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem zúčastnili dvoudenního vzdělávacího bloku s názvem Začít spolu v kostce. Jedná se o výukové metody, které vycházejí z programu vzdělávání Začít spolu. Tyto metody se dají vkládat do hodin i jednotlivě a obohacují tak výuku, přináší žákům jiný úhel pohledu na zadaný problém a učí je pracovat jak samostatně, tak i ve spolupráci s ostatními. Žáci se učí sdílet své poznatky, vzájemně se hodnotit, bádat a radovat se z nových dovedností.  Učitelé si v průběhu kurzu měli také možnost vyzkoušet si nové metody práce, zadávání úkolů a hodnocení žáků, prohlédli si nové učební pomůcky a sdíleli své zkušenosti z praxe. Všichni zúčastnění učitelé tento kurz velmi přivítali a ocenili jeho velký přínos pro jejich další práci se žáky.