O inkluzi

  • O inkluzi se v současné době hodně diskutuje, je to  téma, které vzbuzuje emoce. Obecně můžeme napsat, že v inkluzivním...

    Číst dál...

O projektu

  • Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem reaguje na současné potřeby města, které souvisí se...

    Číst dál...

Klíčové aktivity

  • Aby společné vzdělávání fungovalo, měla by na něj být „škola“ náležitě připravena. Tato připravenost nenastává...

    Číst dál...

V prosinci 2017 proběhl na školách zapojených do projektu Podpora inkluze v Ústí nad Labem vánoční workshop na téma Kniha pod stromeček aneb čteme s dětmi.

Pro děti a jejich rodiče byly připraveny tématické vánoční dílny. Děti si mohly vyrobit záložku do knihy, malou knížečku nebo si  ve čtenářském koutku poslechnout pohádku.

Rodiče obdrželi brožurku s informacemi, ve které našli například informace o zajímavých internetových portálech týkající se dětského čtení, o aktivitách školní knihovny a dětského oddělení městské knihovny a jiné.

Do každé školní knihovny přibyly v rámci projektu nové knihy, které si školy vybraly. Na ZŠ Stříbrnické se tak žáci mohou těšit například na knihu Tobiáš Lolness odTimothée de Fombelle, na ZŠ Anežky České zase děti určitě potěší komiksové vydání Pána prstenů a žáky na ZŠ škole Hlavní  jistě zaujme netradičně pojatá, ilustrovaná a informacemi nabitá kniha NAD ZEMÍ / POD VODOU.

Na podzim roku 2017 proběhlo zážitkové vzdělávání pro učitele základních škol. Toto vzdělávání bylo rozděleno na dvě části, které probíhaly na školách Anežky České a Hlavní pod vedením školitele Miroslava Hřebeckého z Variant. Tématem školení byla komunikace učitele a rodiče, konfliktní a problematické situace a jejich správné řešení. 1. část byla spíše teoretická, kdy se školitel zaměřil na pojmenování problémů, se kterými se pedagogičtí pracovníci často setkávají a které musí řešit. Učitelé byli rozděleni do několika skupin, kdy se snažili vžít do role rodičů a vedoucích pracovníků a tím pochopit přístup a jednání opačné strany. 2. část školení byla  praktická, kdy si učitelé promítli a rozebrali několik problematických situací a dále měli možnost vyzkoušet si jednání při modelové situaci které následně hodnotili. Mezičlánkem tohoto školení bylo také setkání lektora s rodiči žáků z jedné se zapojených škol, při kterém se lektor rodičů ptal na situace a problémy, které rodiče s učiteli řeší, na názor rodičů na školu a zjišťoval celkové klima školy.

Závěrem školení bylo setkání školitele a ředitelů škol, při němž školitel ředitelům sdělil své poznatky a zpětnou vazbu z komunikace s rodiči a učiteli.