O inkluzi

 • O inkluzi se v současné době hodně diskutuje, je to  téma, které vzbuzuje emoce. Obecně můžeme napsat, že v inkluzivním...

  Číst dál...

O projektu

 • Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem reaguje na současné potřeby města, které souvisí se...

  Číst dál...

Klíčové aktivity

 • Aby společné vzdělávání fungovalo, měla by na něj být „škola“ náležitě připravena. Tato připravenost nenastává...

  Číst dál...

Aby společné vzdělávání fungovalo, měla by na něj být „škola“ náležitě připravena. Tato připravenost nenastává automaticky, ale je nutné na ni pracovat.  Je to náročný a dlouhodobý proces, týkající se všech, kteří jsou se školním prostředím nějakým způsobem propojeni. A právě v oblastech, které jsou pro zavedení společného vzdělávání klíčové, pomáhá školám v současné době i tento projekt.

O jakou konkrétní podporu se jedná a co projekt škole přináší?

 • Posílení školního poradenského pracoviště, ve kterém nově působí školní psycholog, speciální pedagog a koordinátor inkluze. Služby jsou určeny nejen žákům a pedagogům, ale také rodičům.
 • Školní asistenty, kteří působí na všech zapojených školách. Cílem zapojení školních asistentů je podpora žáků nejen v prostředí školy, ale také přímo v rodině.  Od většiny „běžných“ asistentů pedagoga se školní asistenti liší zejména tím, že pracují také s rodinami žáků a zaměřují se na intenzivnější propojení rodiny a školy. Školní asistent úzce spolupracuje s učitelem žáka a se speciálním pedagogem, který na naší škole působí.
 • Podporu doučování a kroužků v rámci školy.
 • Mimoškolní doučování a volnočasové aktivity ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni o.p.s.  Jedná se o aktivity, které probíhají ve spolupráci s konkrétní rodinou, v domácím prostředí.
 • Finanční prostředky na vybavení škol a pomůcky pro výuku.
 • Vzdělávání pedagogů a jejich asistentů probíhající po dobu dvou let. Vzdělávání zpravidla reaguje na potřeby jednotlivých škol a probíhá prostřednictvím osvědčených seminářů, workshopů a zážitkového vzdělávání.
 • Důležitou součástí vzdělávacích aktivit a zavádění inkluze do škol jsou také společná setkávání, jejichž hlavním úkolem je sdílení zkušeností a vyvozování dobré praxe. Pravidelná setkání jsou organizována odborným garantem inkluze.
 • Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy  - tuto podporu zajistí nově vzniklá školní poradenská pracoviště na jednotlivých školách a poradenské pracoviště působící v rámci „města“.