O inkluzi

  • O inkluzi se v současné době hodně diskutuje, je to  téma, které vzbuzuje emoce. Obecně můžeme napsat, že v inkluzivním...

    Číst dál...

O projektu

  • Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem reaguje na současné potřeby města, které souvisí se...

    Číst dál...

Klíčové aktivity

  • Aby společné vzdělávání fungovalo, měla by na něj být „škola“ náležitě připravena. Tato připravenost nenastává...

    Číst dál...

O inkluzi se v současné době hodně diskutuje, je to  téma, které vzbuzuje emoce.

Obecně můžeme napsat, že v inkluzivním vzdělávání se do výuky rovnocenně zapojují všichni žáci. V inkluzivní škole je tedy samozřejmostí heterogenní složení kolektivu a individuální přístup na základě individuálních potřeb jedince. V jedné třídě se tak mohou společně vzdělávat všechny děti bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění, včetně žáků nadaných. Učitelé pak využívají různé metody a přístupy, aby každého žáka vzdělávaly způsobem, který nejlépe odpovídá jeho potřebám.

Inkluzivní vzdělávání může fungovat pouze v případě, kdy škola vytvoří konkrétní opatření podpory pro žáky i pro pedagogické pracovníky. Taková škola, která dokáže naplnit potřeby všech dětí i pedagogů a hledat pozitivní přínos každého žáka, který přichází, je pak ideálním místem pro formování kvalitních interpersonálních vztahů a celkový rozvoj všech (žáků i pedagogů).

Mezi základní principy inkluzivní školy v zásadě patří: důraz na spolupráci, víra v přirozené vlastnosti dětí učit se, otevřenost k jinakosti a formativní hodnocení.

Aby společné vzdělávání fungovalo, musí na něj být škola patřičně připravena. S tím vybraným ústeckým školám v současné době pomáhá i zapojení do projektu "Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem".