O inkluzi

  • O inkluzi se v současné době hodně diskutuje, je to  téma, které vzbuzuje emoce. Obecně můžeme napsat, že v inkluzivním...

    Číst dál...

O projektu

  • Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem reaguje na současné potřeby města, které souvisí se...

    Číst dál...

Klíčové aktivity

  • Aby společné vzdělávání fungovalo, měla by na něj být „škola“ náležitě připravena. Tato připravenost nenastává...

    Číst dál...

Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem reaguje na současné potřeby města, které souvisí se vzděláváním a rozvojem žáků ohrožených školním neúspěchem na základních školách. Cílem projektu je podpora společného vzdělávání na vybraných školách a zavedení vzdělávacích postupů, které budou působit i po skončení projektu.

Projekt posiluje personální, materiální a metodické kapacity zapojených škol a klade důraz na zapojení a spolupráci rodiny. Tento ucelený přístup je navíc podpořen zapojením partnerů ze třech klíčových oblastí (školy, město a neziskový sektor).

Více informací o aktivitách, které jsou v rámci projektu realizovány, si můžete přečíst zde.

Partneři projektu

Partnery projektu jsou základní školy Stříbrnická, Anežky české a Hlavní, Magistrát města Ústí nad Labem a nezisková organizace Člověk v Tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou dlouhodobé zkušenosti.  Jejich vzájemná spolupráce je důležitou oporou při zavádění a realizaci společného vzdělávání.